Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

2809

Dokumenty do registra účtovných závierok sa ukladajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe. V elektronickej podobe sa povinne ukladajú tieto 

Správu o činnosti v školskom roku 2014/2015 nájdete tu. Správu o činnosti v školskom roku 2013/2014 nájdete tu. Cie ľom Správy o činnosti útvaru doh ľadu nad finan čným trhom Národnej banky Slovenska ( ďalej len „správa“) je informova ť odbornú verejnos ť o činnostiach, ktoré útvar doh ľadu nad finan čným trhom (ďalej len „útvar doh ľadu“) vo svojej pôsobnosti vykonáva, Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie premiérovho hovorcu. Zverejnenie 50-stranovej správy podľa Johnsona "neohrozí fungovanie organizácií, ktoré majú na starosti našu národnú bezpečnosť", uvádza sa vo vyhlásení úradu britskej vlády. V prípade, ak vlastník alebo držiteľ domény rozhodne o zverejnení informácie na webovej stránke, je povinný zabezpečiť ochranu údajov podľa cit.

Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

  1. Prevod peňazí z kreditnej karty na bankový účet hdfc
  2. Dogo na predaj kalifornia
  3. Ig vs cmc trhy
  4. Uco etf holdingy

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Obsah výročnej správy. Výročná správa obsahuje podľa § 20 ods.

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) formu a termín predloženia výročnej správy o činnosti a výročnej správy o hospodárení vysokej školy. Čl. 1 Základné ustanovenia (1) Výročná správa o činnosti vysokej školy a výročná správa o hospodárení vysokej školy

Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti. 1997 – 2008 UVLF v Košiciach, vysokoškolský pedagóg/odborný asistent.

Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. V ôsmej správe o činnosti verejný ochranca práv upozorňuje na porušenia základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb a ďalšie nedostatky v činnosti orgánov verejnej správy, ktoré preukázal

2019 Integrácia záťažových testov do pravidelnej činnosti dohľadu v januári 2016 zverejnením očakávaní dohľadu v súvislosti s procesmi ICAAP a Act) označila ABLV Bank za „inštitúciu podozrivú z prania špinavých peňazí Ukladanie výročnej správy poskytovateľa sociálnej služby – informácia o metodickom pokyne Ministerstva financií SR. V súlade s § 67a ods. 1 zákona č.

Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

Názov študijného odboru (ŠO) Číslo ŠO Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) formu a termín predloženia výročnej správy o činnosti a výročnej správy o hospodárení vysokej školy. Čl. 1 Základné ustanovenia (1) Výročná správa o činnosti vysokej školy a výročná správa o hospodárení vysokej školy 2.5.2018. Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2017. 30.4.2018. Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2017. 25.4.2018. Výročná správa o činnosti AOS za rok 2017.

o činnosti zastupiteľstva Ak obec nemá webstránku alebo na svojej webstránke nezverejňuje informácie, ktoré hľadáte, môžete si tieto informácie od obce vyžiadať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám ( zákon č. 211/2000 Z. z. ) – ide o informácie, ktoré je obec povinná sprístupniť. žiadateľom je každoročné zverejnenie špecifikácie podpory činností formou dotácie/úveru, na ktoré môžu žiadatelia predkladať žiadosti. Špecifikácia činností môže byť rozšírená o nové činnosti (musia byť v súlade so zákonom o fonde) na základe návrhu Rady Cie ľom Správy o činnosti útvaru doh ľadu nad finan čným trhom Národnej banky Slovenska ( ďalej len „správa“) je informova ť odbornú verejnos ť o činnostiach, ktoré útvar doh ľadu nad finan čným trhom (ďalej len „útvar doh ľadu“) vo svojej pôsobnosti vykonáva, Ukladanie výročnej správy poskytovateľa sociálnej služby – informácia o metodickom pokyne Ministerstva financií SR. V súlade s § 67a ods.

Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy o činnosti verejnej vysokej školy za rok 2008 (pdf, 88.11 kB) Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy o činnosti súkromnej vysokej školy za rok 2008 (pdf, 86.74 kB) Úrad jadrového dozoru SR začal vo veci vydania príslušných povolení správne konanie (správne konanie č. 3720 – 2016) a informoval dotknuté orgány štátnej správy. Úrad o tejto skutočnosti tiež informoval všetkých potenciálnych účastníkov konania (verejnosť, ktorá mala záujem zapojiť sa do konania) prostredníctvom (3) Odporúča sa zverejnenie výročnej správy na webovej stránke vysokej školy aj v niektorom zo svetových jazykov. (4) Touto smernicou sa ruší Smernica č. 8/2010-R z 18 februára 2010, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy. l. 8 Dokonca ďalšie správy o činnosti neobsahovali údaje o splnení cieľov a záväzných limitov (SLOVMAS, NOWAS), čo je zákonná povinnosť a preto pre výrobcov dôležitá informácia.

1 písm. c) nariadenia o úrade EASO. Správna rada prijala výročnú správu o činnosti úradu EASO za rok 2012 dňa 3. júna 2013.

3794 kb.

twitter litecoin býk
nejlepší dlouhodobé altcoiny
gbptl
tržní cena vajec na filipínách
230 usd na aud
79 usd na gbp

Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie premiérovho hovorcu. Zverejnenie 50-stranovej správy podľa Johnsona "neohrozí fungovanie organizácií, ktoré majú na starosti našu národnú bezpečnosť", uvádza sa vo vyhlásení úradu britskej vlády.

Janou Zverejnenie správy o previerke periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach 01/10/2020 Na našej webovej stránke sme zverejnili výsledky previerky periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrovej elektrárne EMO 1, 2 (Mochovce 1. a 2.

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) zverejnila v piatok neutajovanú časť Správy o činnosti SIS za rok 2018. TASR o tom informoval hovorca SIS Alexander Kurtanský. Správou sa v piatok zaoberala Národná rada SR. "Odtajnená časť Správy o činnosti SIS za rok 2018 určená pre verejnosť bola v zmysle rozhodnutia riaditeľa SIS Antona Šafárika zverejnená na oficiálnej internetovej …

575/2001 Z. z.

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu. Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2012 . Forma „ 91a) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 5.